UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Doro, Eurocon, GHP & Pricer

16:53 / 27 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 512 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 43,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


GHP Specialty Care: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 182,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 231 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -25% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.