UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Avensia, myFC, VBG Group & Vitec

16:13 / 19 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Avensia
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 25,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

Bolaget kommer hålla en lunchpresentation hos Remium kl 12.00. Eventet är fullsatt.myFC: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 0,2 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,8 MSEK.


VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 325,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%


Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 161,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,7%