UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Arcam, Atrium, eWork, Diös & JLT

14:34 / 20 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 169,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30.


Atrium LjungbergRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 hyresintäkter om 543,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,1% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 265,7 MSEK samt ett driftnetto om 386,5 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 71,1%.  

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30


DiösRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 hyresintäkter om 331 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,4% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 149,4 MSEK samt ett driftnetto om 217,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 65,8%.  

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.00.


eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1654,9 MSEK vilket motsvarar en  tillväxt om 25,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 25,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 60,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 9.00.