UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Fortnox, Probi & Uniflex

15:46 / 17 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Fortnox
: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 48,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,6%.


 

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 56,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,9%.

Rapporten publiceras 08.45 och bolaget kommer hålla en telefonkonferens kl 10.00. Mer info om det här.


Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 316,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%

Bolaget kommer hålla en rapportpresentation hos Remium kl 14.30 på rapportdagen. Mer information här.