UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Bredband2, Stendörren & Tethys Oil

16:48 / 31 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 111,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 9.00.


StendörrenRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 hyresintäkter om 106,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,6% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 37,7 MSEK samt ett driftnetto om 74,5 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 70,0%

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00 och bolaget håller en investerarpresentation hos Remium 14.30 samma dag. Mer information om det här.


Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 26,0 MUSD, vilket kan jämföras sekventiellt mot Q2 2016, med en nettoomsättning om 21 MUSD. Observera att omsättningen för perioden redan är kommunicerad av bolaget sedan tidigare. Vi förväntar oss att EBITDA uppgår till 13,8 MUSD.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.30.