UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - FastPartner, Orasolv, Poolia, Swedencare & TagMaster

15:45 / 26 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

FastPartner:  Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 hyresintäkter om 318,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,5% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 165,7 MSEK samt ett driftnetto om 225,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 70,8%.

Rapporten beräknas publiceras kring lunchtid.



Orasolv: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 22,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK.


Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 188,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 7.00.


 

Swedencare: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 15,0 MSEK.  Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK.


TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 21 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,3 MSEK.