UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - BioGaia, Eolus Vind, Formpipe, Nolato & Sportamore

15:55 / 24 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 110,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015/2016 en nettoomsättning om 45,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -1,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -22,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -49%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.30


FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 90,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.45.


Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 1007 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -7,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 108,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 14.30.Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 165,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.