UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addnode, Briox, Elos Medtech, HMS Networks, Lagercrantz & Medica Nord

16:46 / 25 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 463,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -0,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Briox: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 0,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,1 MSEK. 


Elos Medtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 136,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 263,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 46,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 46,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,7%.


Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 737,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 82,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


Medica Nord: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 28,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.