UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - 2E Group, Addtech, CellaVision & DistIT

15:41 / 26 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 147,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -15,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -14,9 MSEK.


Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/17 en nettoomsättning om 1706,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -7,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 148,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.00.


CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 58,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -21% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 8.20.


DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om 381,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 17,5% jämfört med samma period föregående år. Notera att Alcadon sedan tidigare är avknoppat ifrån DistITRörelseresultatet förväntas uppgå till 19,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.