UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Swedol

15:54 / 28 oktober 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016 en nettoomsättning om  617,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 76,3% jämfört med samma period föregående år. Observera att försäljningen för perioden är kommunicerad av bolaget sedan tidigare. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 46,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13.00. Bolagets VD Clein Johansson Ullenvik kommer att hålla en bolagspresentation hos Remium på tisdag 1 november (eventet är fullsatt).