UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 2016/17 - Maxkompetens

10:05 / 27 september 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Maxkompetens: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 35,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,5 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,5%.