UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Lammhults Design Group

13:05 / 11 oktober 2016 Article

Vi välkomnar idag Lammhults Design Group ("Lammhults") som nytt bevakat bolag på Introduce.


Lammhults Design Group
 (inte att förväxla med möbelaffären Svenssons i Lammhult) har rötter i skandinavisk designindustri med lång erfarenhet av produktutveckling och möbeldesign. Så sent som 2012 initierades en ny strategi avseende ökat kundfokus och starkare helhetsgrepp. Operationellt och strategiskt översätts detta i renodling av affärsmodellen med fokus på kärnverksamheten och lansering av effektiviseringsåtgärder. Fokus från och med då, och fortsättningsvis, är inställt på försäljning och lönsam tillväxt. Bolaget ser att exportmarknader kommer utgöra en allt större del av försäljningen framgent samt att strategiskt viktiga förvärv prioriteras. Förvärven syftar till såväl kompletterande produktportföljer som åtkomst till nya marknader.

Efter renodlingen är Lammhults Design Group specialiserat på just möbler och inredning, vilket fördelas i segmenten Office & Home Interiors och Public Interiors. Affärsområdena står för utveckling, marknadsföring och försäljning inom respektive segment. Det förstnämnda affärsområdet, Office & Home Interiors, står för ca. 70% av koncernens försäljning och är inriktat mot framför allt offentliga miljöer och till en mindre del hemmiljöer.  På den nordiska marknaden sker försäljningen via återförsäljare och på exportmarknaden är marknadsbearbetningen främst utlagd på agenter. Slutkunderna är företag, myndigheter och organisationer. Affärsområdet Public Interiors, som står för ca. 30% av koncernens försäljning, är koncentrerat på projektförsäljning av kompletta inredningslösningar samt eftermarknadsförsäljning till offentliga miljöer, främst bibliotek.

Geografiska fördelningen, mätt som omsättning, är till stor del fördelad i Sverige och övriga Europa, där majoriteten av försäljningsintäkterna kommer utanför Sverige. Efterfrågan på möbler och inredning är korrelerad med bygg- och fastighetsmarknaden där den underliggande försäljningsdrivaren för Lammhults Design Group är nybyggnation och renovering.

Bolagets adresserade mål är att cirka två tredjedelar av tillväxten ska vara förvärvsdriven. Förutsättningarna att hitta förvärvsobjekt torde vara goda då marknaden kan beskrivas som fragmenterad, samt att många av de mindre till medelstora bolagen är familjeägda där generationsskifte och dylikt möjliggör försäljning.Bolagets finansiella mål över en konjunkturcykel är att uppnå en årlig försäljningstillväxt överstigande 10% med en rörelsemarginal på minst 8%. Tillväxtmålet innefattar både organisk och förvärvad tillväxt.

Läs hela bolagsbeskrivningen här..

Lammhults aktie har kortnamn "LAMM B" och handlas på Nasdaq Small Cap.

Intervju
Lammhults VD Fredrik Asplund beskriver inledningsvis bolaget och sin egen bakgrund. Därefter svarar han på frågor om bolagets strategiomläggning som startade för fyra år sedan, det nuvarande marknadsläget, hur konkurrenssituationen ser ut samt Lammhults långsiktiga lönsamhets- och tillväxtmål. Avslutningsvis blickar han framåt var bolaget befinner sig de nästkommande fem åren.


Vi återkommer med en inledande fundamental analys efter att bolaget har rapporterat för Q3 2016 och kommer då även publicera nyckeltal och estimat. 

Läs här för en uppdaterad teknisk analys på aktien. 

Bolagets VD Fredrik Asplund kommer även att hålla en bolagspresentation under Remiums Kapitalmarknadsdag, tisdagen den 22 november på Scandic Anglais i Stockholm, se här för mer information och anmälan. 

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.