UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Cherry

14:01 / 7 oktober 2016 Article

Vi välkomnar idag Cherry som nytt bevakat bolag på Introduce.


Cherry
är ett innovativt och snabbväxande spelbolag grundat 1963 som verkar inom nätspel, spelutveckling och restaurangcasino. Inom det sistnämnda området är Cherry störst i Sverige. Genom ett antal förvärv de senaste åren har affärsområdet Nätspel blivit det i särklass största intäktsmässigt, medan spelutvecklaren Yggdrasil växer snabbt och lönsamt, från lägre nivåer. Drygt 80% av Cherrys intäkter genereras online och fokus är på Skandinavien och tysktalande marknader. I juli köpte Cherry 49 % av aktierna i ComeOn med option på resterande 51%. När ComeOn konsolideras kommer Cherry vara en av Nordens största speloperatörer. 

Bedömare anger den globala spelmarknadens storlek till över 350 miljarder Euro. Av dessa utgörs dock endast cirka 10 procent av online spel. Trenden är dock en ökad internetpenetration med framförallt en ökad mobilpenetration och Cherry är positionerade för denna utveckling, både som operatör och som spelutvecklare. Nätspelmarknaden bedöms, via marknadsdata av H2 Gaming Capital, växa med i genomsnitt 8 procent för perioden 2015-2021. Per Q2 2016 omsatte Cherry på årsbasis runt 700 MSEK  och  samtliga affärsområden växer idag snabbare än marknaden under lönsamhet.

Cherrys aktie har kortnamn "CHER B" och handlas i dagsläget på Aktietorget, men bolaget har för avsikt att byta lista till Nasdaq Mid Cap.


Analys
Cherry har en lång historik av strukturaffärer och under 2016 förvärvades 49% av operatören ComeOn, som fokuserar på Norden. Resultatkonsolidering skedde i mitten av Q3. Köpeskillingen för de första 49% var 80 MEUR, med option att förvärva resterande 51% - vilken kan påkallas under Q4 2016. Om affären ej genomförs skulle Cherry göra en förlust på 40 MEUR, varför vi utgår från att Cherry tar in hela ComeOn per 1/1 2017. Cherry har emitterat en obligation om 50 MEUR (med ram om totalt 200 MEUR) vilken använts som delfinansiering av förvärvet. Total köpeskilling sker till 10 ggr ComeOns faktiska EBIT 2016 och är alltså ej klar än, och kan maximalt uppgå till 280 MEUR. Per Q2-rapporten 2016 väntar sig ComeOn en omsättning om 930-1130 MSEK med 180-220 MSEK i EBIT 2016. 


Läs mer i den inledande analysen här.

 

Intervju
Cherrys VD Fredrik Burvall berättar kort om bolaget och orsaken till den snabba tillväxten. Därefter svarar han på frågor om det senaste förvärvet inom nätspel; ComeOn, utvecklingen för spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, hur eventuella spelregleringar påverkar Cherry samt avslutningsvis vad man kan förväntas sig av bolaget inom det närmaste året.

 

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.