UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Catena

09:27 / 27 oktober 2016 Article

Vi välkomnar idag Catena som nytt bevakat bolag på Introduce.

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.

Catena är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden. Bolaget har en lång historik i olika skepnader, men dagens Catena tog sin form 2013 när merparten av Brinovas fastighetsportfölj köptes via ett omvänt förvärv. 2015 avyttrade Catena en stor utvecklingsfastighet i Solna och för likviden förvärvades fastighetsbolaget Tribona som konsoliderades i början av 2016. Efter förvärvet av Tribona blev Catena det största fastighetsbolaget inom logistik i Sverige med en portfölj uppgående till cirka 1 450 000 kvm samt byggrätter om 800 000 kvm. Bland annat medförde förvärvet att Catenas position inom livsmedel stärktes.

Läs hela bolagsbeskrivningen här.

Catenas aktie har kortnamn "CATE" och handlas på Nasdaq Mid Cap.

Vi återkommer med en inledande fundamental analys efter att bolaget har publicerat sin rapport för Q3 2016 vilket sker 10 november. 

Läs här för en uppdaterad teknisk analys på aktien. 

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.