UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Capacent

15:03 / 11 oktober 2016 Article

Vi välkomnar idag Capacent som nytt bevakat bolag på Introduce.

Capacent är ett managementkonsultbolag inriktat mot företagsrådgivning med fokus på att förbättra kundernas lönsamhet och kassaflöde. Bolaget erbjuder affärsnära företagsrådgivning med fokus på att leverera mätbara resultat, från fastställande av strategi till implementering och uppföljning. Capacent har nordisk närvaro och hög grad av involvering i kundernas verksamhet. Kundbasen är bred både i termer av antal kunder och representerade sektorer.

Bolaget introducerades på First North den 2 oktober 2015 under kortnamnet CAPAC. Avsikten med noteringen var att uppnå ökad synlighet, att attrahera och behålla toppkonsulter, samt att ha möjligheten att förvärva med egna aktier som betalningsmedel. Bolagets omsättningstillväxt sker främst organiskt där senaste förvärven skedde 2009 och 2011 då två nischade konsultbolag förvärvades.

Vi har spelat in en intervju med bolagets VD Edvard Björkenheim där han berättar om bolaget och sin egen bakgrund. Vidare beskriver han vad som göra Capacent så framgångsrikt och vilka som är bolagets kunder, hur utvecklingen varit hittills under året samt avslutningsvis vilka bolagets finansiella mål är och hur de skall uppnå dem. 

 

Läs den inledande analysen i sin helhet här.

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.