UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lågt värderade industrivarubolag hos Introduce (2016e)

11:01 / 20 oktober 2016 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi screenat fram bolag med en EV/EBIT om högst 15x som även visar en positiv tillväxt, baserat på helårsprognosen för 2016. Observera att nyckeltalen för vissa redan rapporterande bolag i Q3 inte har uppdaterats än. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.


 Nedan skriver vi om de två främsta bolagen i denna screening.


Elanders - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Efter en svag start på året framförallt inom Print & Packaging lyckades Elanders i Q2 överträffa våra vinstförväntningar. Rensat för valutakurser och förvärv ökade försäljningen med 2%. Glädjande är att Print & Packaging återigen visade en organisk tillväxt trots branschens problem. Rörelseresultatet exklusive engångskostnader om ca 5 MSEK uppgick till 71 MSEK (63) vilket var över vår prognos om 62 MSEK. Supply Chain Solutions fortsätter att uppvisa marginalförbättringar. I detta kvartal steg marginalen till 8,8% (8,4) för affärsområdet. Bl a till följd av förvärvet av Schmid Druck (konoliderat från 1/1 2016 stabiliserades marginalen inom Print & Packaging på 5,7% (5,9).

Ladda ner hela analysen (PDF). Aktien handlas just nu till P/E x 9,0 på prognosen för 2017. Bolaget släpper sin Q3-rapport den 7 november, och vi följer upp med en ny analysuppdatering kort efteråt.


 

Eurocon - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Vi släppte en analysuppdatering i början av september angående bolagets Q2-rapport. För det andra kvartalet redovisade Eurocon intäkter strax under våra estimat men ett resultat desto högre. Intäkterna växte med 6% till 56,5 MSEK (53,3) samtidigt som EBIT var 7,1 MSEK (3,7). Rörelsemarginalen ökade således till 12,5% (7,0), där vi hade räknat med 9%. Kvartalsresultatet var även det högsta hittills för Eurocon. Utvecklingen drevs bland annat av ett större antal konsulter men också av en något högre debiteringsgrad, om 84,9% (84,7). Samtidigt inföll årets påsk under Q1 varför kalendereffekten under Q2 var gynnsam med fler arbetstimmar. Intäkterna från segmentet Produktförsäljning stod dock still y/y men bolaget förväntar sig nya affärer framöver. Under det första halvåret växte antalet anställda organiskt med 4,6% till 203 - vilket kan ställas mot bolagets målsättning om 10% - och är till syvende och sist det som avgör hur fort bolaget kan växa. Under kvartalet delade Eurocon ut 0,25 SEK per aktie (0,15). Läs senaste analysen här. Aktien handlas just nu till P/E x 11,7 på prognosen för 2017. Bolaget släpper sin Q3-rapport den 28 oktober.