UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.43

10:15 / 31 oktober 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addnode Group har Johan Andersson köpt 305 aktier efter rapporten förra veckan. Han är för närvarande finanschef i bolaget men kommer i samband med bolagets årsstämma 2017 att efterträda nuvarande VD Staffan Hanstorp som då övertar rollen som styrelseordförande.

Avensia har styrelseledamoten Per Wargéus har köpt totalt 29 549 aktier i bolaget, transaktionen skedde utanför börsen till kursen 5,94 kr.

I CellaVision har affärsutvecklingschefen Jeppe Brandstrup köpt 1 200 aktier till kursen 89 kr. 

Elos Medtechs VD Jan Wahlström har rapporterat om en ökning av 63 000 teckningsoptioner i anslutning till bolagets aktieprogram. 

Greater Thans styrelseledamot Lars Berg har köpt 20 000 aktier till priset 12 kr per aktie. 

MedCaps finanschef Hugo Petit har köpt 1 500 aktier i bolaget till kursen 31,4 kr per aktie.

I Orasolv så har styrelseledamoten Bertil Haglund köpt 8 500 000 aktier till kursen 0,38 kr per aktie.

Proacts styrelseledamot Christer Holmén har köpt 1 000 aktier till kursen 138 kr per aktie.