UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.42

17:16 / 24 oktober 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Avensia har styrelseledamoten Anders Wehtje har köpt totalt 754 346 aktier i bolaget, läs pressmeddelandet här.  Efter transaktionen äger Anders Wehtje 3 606 749 aktier (10,1%) i Avensia, samtliga via bolag.

Botnia Explorations VD Bengt Ljung har köpt en liten post om 200 aktier till kurs 2,31 kr.

I Elanders har följande insynspersoner tecknat aktier i bolagets nyemission (läs mer om den här):

Peter Sommer, chef för Print & Packaging Solutions Europe, 192 666 st 
Pam Fredman (närstående person), styrelseledamot, 402 st
Lars Andréas Wikner, finanschef, 388 st

eWorks Site Director, Peter Lundahl, har köpt 800 aktier till kurs 77,25 kr medan HR- och marknadschefen Thomas Dalebring har sålt 500 aktier till kurs 79 kr.

I Fortnox har styrelseledamot Donald Sällqvist sålt 2 000 000 aktier till ett totalt värde om 60 milj. kr.

I Midsona har följande tecknat sig i bolagets nyemission (som du kan läsa mer om här):

Peter Åsberg, VD, 100 000 st
Markku Janhunen, Managing Director, 40 000 st
Ulrika Palm, VD Midsona AB, 50 000 st
Karl Anders Henrik Dahlin, nordisk direktör, 50 000 st

MSC Groups VD Lars Save har via bolaget Alfanode AB tecknat sig i bolagets nyemission (läs mer här) med 164 830 A-aktier. COO Henrik Stenström har via bolag även tecknat 111 150 st A-aktier.

I Proact har styrelseledamot Christer Holmén köpt totalt 5 000 aktier till kurs 140 kr under vår mätperiod.

Probis VD Peter Nählstedt har köpt 875 aktier till kurs 264 kr.