UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.40

11:52 / 10 oktober 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Cavotec har bolagets CIO Giorgio Lingiardi rapporterat ett innehav om 7 475 aktier, som är kopplat till ett incitamentsprogram för bolagets befattningshavare .

I Elanders har följande insynspersoner tecknat sig i bolagets pågående nyemission (som du kan läsa mer om här):

Magnus Nilsson, VD 18 394 st,
Anne Cathrine Lenerius, styrelseledamot, 1 555 st
Johan Stern, styrelseledamot,  27 000 st
Cecilia Lager (via bolag), styrelseledamot, 8 758 st
Cecilia Lager (privat), styrelseledamot, 622 st 
Eja Persson, styrelseledamot, 166 st
Lars Andréas Wikner, finanschef, 777 st

Gaming Corps tidigare VD Niclas Dunham har sålt av alla teckningsrätter, 2408998 st á kurs 0,31 kr, i bolagets pågående nyemission (läs mer om den här).

I Lagercrantz har följande insynspersoner tecknat sig i bolagets optionsprogram (2016/19), läs mer här.

Jonas Tomasson Ahlberg, divisionschef, 30 000 st
Sten Alfredsson, Divisionschef, 20 000 st
Lena Margareta Birdal, executive assistant, 4500 st

Midsona har genomfört en nyemission i samband med förvärvet av Internatural, läs mer här. Här listar vi de insynspersoner som har tecknat sig:

Ola Erici, styrelseordförande, 18 760 st
Peter Åsberg, VD, 38 656 st
Johan Wester, styrelseledamot, 21 857 st
Andrea Wester, närstående till Johan Wester, 250 st
Anna Catharina Björklund Wahlberg, styrelseledamot, 6 184 st
Lennart Svensson, CFO, 9 164 st
Birgitta Stymne Göransson, styrelseledamot, 550 st
Peter Wahlberg, via bolag, 753 406 st
Peter Wahlberg, styrelseledamot, privat, 9 252 st
Hugo Wahlberg, närstående till Peter Wahlberg, 1 041 st
Fanny Wahlberg, närstående till Peter Wahlberg, 1 041 st