UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner på Introduce v.39

15:34 / 3 oktober 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addtech har affärsområdeschef Niklas Stenberg köpt 650 aktier för snittkursen 132,97 kr/st.

I Bredband2 har styrelseordförande Anders Lövgren via bolag köpt 2 500 000 aktier från bolagets huvudägare Leif Danielsson, vilket flaggades den 29 september. Anders Lövgrens totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 113 500 000 aktier motsvarande ca 16,19% av bolagets kapital och röster.

Cavotecs styrelseledamot Michael Scheepers har köpt 5 556 aktier till ett värde om totalt 129 510 kr.

I DistIT har styrelseledamot Stefan Charette via Athanase Industrial Partners köpt 2 880 aktier til ett värde om taltalt 121 565 kr.

I G5 Entertainment har VD Vlad Suglobov och finanschef/vice VD Stefan Vikstrand köpt 20 000 resp. 10 000 teckningsoptioner (2016/2019), i bolagets optionsprogram för befattningshavare, för 1,05 kr/st.

I MedCap har styrelseledamot Michael Berg köpt 100 000 aktier  för 3,85 kr/st.

Mindmancers avgående VD Johnny Berlic har sålt totalt 276 909 aktier till ett värde om totalt 1 929 750 kr.

I MSC Group har VD Lars Bertil Save köpt 9 396 aktier för 2,80 kr/st.

Pricers styrelseordförande Bo Kastensson har köpt 100 000 aktier till ett totalt värde om 850 000 kr.