UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.41

10:25 / 17 oktober 2016 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Clavister har Erik Engström, VP Telecom Sales, sålt totalt 5 000 aktier till ett värde om 224 950 kr, under vår mätperiod.

Elanders styreleseledamot Caroline Ekelund Sundevall har tecknat sig i bolagets nyemission (läs mer om den här) med 1 666 aktier till emissionskursen 80 kr.

I Trention har BO Intressenter AB, ett helägt dotterbolag till Gabrielsson Invest AB som ägs av styrelseordförande Mats Gabrielsson, köpt totalt 29 753 aktier under vår mätperiod, till ett totalt värde om 1 667 215 kr.