UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CCOR, EOLU (Q1 15/16), LAGR (Q3 15/16) & TAGM

14:04 / 27 januari 2016 Article

prognoser
Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 195,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 55,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18%.  

Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q1 15/16 en nettoomsättning om 86,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -76,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%.  

LagercrantzRemiums analytiker förväntar sig under Q3 15/16 en nettoomsättning om 824,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 92,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,3%.  

TagMasterRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 25,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,7%.