UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Uniflex

16:47 / 29 januari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

UniflexRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 317,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,2%.