UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Elanders

13:51 / 26 januari 2016 Article

prognoser
Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 1212 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 101,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%.