UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - OPUS, SHEL & STEF

15:50 / 20 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 475,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 46 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Shelton Petroleum:  Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 17,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 8% jämfört med Q1 (sekventiell jämförelse). Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19%

Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 93,1 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 68,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 74%.