UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - MSC, NGS, ODD, VBG & VIG

15:20 / 19 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

MSC KonsultRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 12 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

NGS GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 132,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.  

Odd MollyRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 52,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal om -16,1%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 323,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 43,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,4%

Vigmed: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,7 MSEK.