UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CONS, MCAP (Q1 15/16), RUSF, SMAQ

15:09 / 27 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Consilium: Nettoomsättningen under Q2 förväntas uppgå till 384,9, MSEK, vilket är kommunicerat av bolaget sedan tidigare. Remiums analytiker förväntar sig att rörelseresultatet uppgår till 47 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,9%

MedCapRemiums analytiker förväntar sig under Q1 15/16 en nettoomsättning om 215,5, MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,7%.. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

RusForestRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 46,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,2%

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 26,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.