UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BIOG, FPIP & TETY

14:27 / 17 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

BioGaiaRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 123 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,3%.

FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 100,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.  

Tethys OilBolaget har redan publicerat sina försäljningssiffror för Q2 (Se pressmeddelande) och dessa uppgick till 265 MSEK vilket motsvarar en ökning om 62,5% jämfört med Q1. Baserat på denna försäljning förväntar sig Remiums analytiker ett rörelseresultatet om 95,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 36%