UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BAYN, EURO, NFO

13:57 / 28 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bayn EuropeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 0,7 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 50,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

NFO DrivesRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 7,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,2%.