UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Aqeri, Boule Diagnostics & MediRox

14:56 / 21 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 14,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0 MSEK.

Boule Diagnostics Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 76,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 8,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 24,7%.