UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt handel under sommaren bland småbolagens insiders

11:09 / 24 augusti 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel. 

I Addtech har Group Accountant Monica Stignäs köpt 1 000 aktier och ägaer totalt 2 000 aktier efter transaktionen. Dessutom har controller Eva Eriksson Edholm köpt 432 aktier och äger därefter totalt 15 000 aktier.

Avensias VD Robin Gustafsson har köpt 200 aktier via familj.

I Ellen har styrelseledamoten Ingrid Atteryd Heiman köpt  8 225 aktier och äger därefter totalt 15 000 aktier.

I Eolus Vind har styrelseledamot Bengt Simmingsköld sålt totalt 15 400 aktier under mätperioden och äger därefter totalt 166 594 aktier.

eWorks insynsperson Johanna Lennmyr har sålt totalt 1 171 aktier denna mätperiod och äger därefter totalt 1 934 aktier.

I FormPipe har styrelseledamot Jack Spira köpt 2000 aktier och äger därefter 12 115 aktier.

Jays PR-chef Urban Kindhult har köpt 995 aktier och äger  113 788 aktier efter transaktionen.

I NAXS har Amaury De Poret, medgrundare av NAXS och delägare i Naccess Partners AB, har köpt 618 aktier. Han äger totalt 107 500 aktier efter transaktionen.

I Opus Group har vardera följande insynspersoner löst in teckningsoptioner till 58 091 aktier i det optionsprgram som utfärdades 2012 (läs mer om villkoren här).: Lothar Geilen (via bolag), Jörgen W. M. Hentschel, Annica Lindström, Bernice Wellsted 58 091 aktier, Peter Stenström 58 091 aktier, Magnus Greko 58 091 aktier.