UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sommarlugn aktivitet bland småbolagens insiders

11:50 / 27 juli 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

I BioGaia har Bo Möllstam, IP-ansvarig på bolaget, sålt 1 000 aktier och äger därefter totalt 44 000 st.

Greter Than:s VD Liselott Johansson har fortsatt att öka sitt aktieinnehav, denna gång med 250 st aktier och äger därefter totalt 64 474 aktier. 

Jays genomförde nyligen en företrädesemission och vi har nu uppgifter om deltagandet bland bolagets insynspersoner, här är ett axplock;  VD Rune Torbjörnsen (50 625 st),  CFO Lisa Forsberg (78 750 st), CTO Peter Cedmer (51 130 st), Chief of Design Daniel Andersson (39 300 st), utvecklingschef Stefan Åstrand (97 500 st) samt styrelseorförande Markus Klasson (540 000 st). 

I Nolato har insynspersonen Mats Håkansson sålt 1 500 aktier.

Railcare har Håkan Pettersson fortsatt att minska sitt innehav, med 5 565 aktier under mätperioden för denna artikel. Han äger totalt 28 000 aktier efter försäljningen.

Vitecs controller Kjell Hedström har sålt totalt 3 000 aktier under vår mätperiod och äger därefter 23 000 aktier. Dessutom har CFO Maria Kröger sålt 1 238 aktier med ett återstående innehav om 2000 st.