UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ANOD, ARCM, ENZY, NOLA, SVIK

13:52 / 20 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 392,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 5,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 124,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 170,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,2%.

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 2,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 15,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -12,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1099,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 13,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 116,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 214,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt med 4,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,0%.