UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ADDT (Q1), BWL, PART, PROB, TAGM, UFLX

15:12 / 15 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2015/16 (apr-jun) en nettoomsättning om 1 674 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 9,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 136 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 90 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 15% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -16 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 634 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 17,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,8%.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 60,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 90% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 31,8%.

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 18,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 13% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 294,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 2,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2%.