UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Tribona

15:46 / 8 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Tribona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 100,9 MSEK vilket motsvarar en minskning med 6,6% jämfört med samma period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 81,0 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 80,2%.