UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos H1 - Ellen

12:40 / 21 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under H1 (Q1-Q2 2015)  en nettoomsättning om 11,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 20% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.