UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

A Group Of Retail Assets Sweden AB - Investerarpresentationer

08:55 / 3 juni 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

 

A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) (”Bolaget”) är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter. Fastighetsbeståndet kommer den 8 juni 2015 att utgöras av 13 fastigheter belägna på nio orter. Den sammanlagda ytan av detta fastighetsbestånd uppgår till cirka 125 500 kvm med ett hyresvärde om cirka 164 mkr och ett fastighetsvärde om cirka 1,8 mdkr. Samtliga säljare av fastigheter, vilka utgörs av M2 Asset Management AB, Klövern AB, D. Carnegie & Co Aktiebolag, Pare Fastigheter, Profi Fastigheter, Sterner Stenhus Förvaltning AB samt Sörmlandsporten AB blir ägare av stamaktier av serie B i Bolaget. Därutöver har Kvalitena AB (publ) och M2 Asset Management AB genom kontant nyemission erhållit stamaktier av serie A.

Bolaget genomför en nyemission om cirka 22,5 mkr med syfte att uppnå erforderlig spridning för notering på Nasdaq First North. En notering ger Bolaget en utökad tillgång till kapitalmarknaden, vilket skapar möjligheter att kunna genomföra en planerad expansion av verksamheten och fastighetsbeståndet. Teckningsperiod är 1 juni – 8 juni.

För mer information, vänligen läs upprättat informationsmemorandum här.

Bolaget kommer under teckningsperioden hålla investerarpresentationer i Stockholm.

  • VD Wilner Anderson
  • Onsdagen 3 juni 2015
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14
  • VD Wilner Anderson
  • Fredagen 5 juni 2015
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.