UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RusForest - Lunchpresentation 1/6

16:29 / 29 maj 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

RusForest introduce.se aktieanalys

RusForest

RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag med verksamhet i Ryssland, närmare bestämt i östra Sibirien. Genom långfristiga skogsarrenden förfogar RusForest över en stor mängd avverkningsrätter i regionen och utifrån denna råvara producerar bolaget en rad olika sågade trävaror.

  • CFO Gustav Wetterling
  • Måndagen den 1 juni 2015
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.