UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - RusForest

15:39 / 27 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

RusForestRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 52,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 24,4%