UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Catella & G5 Entertainment

15:00 / 7 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

CatellaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 374,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 42,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 53 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,2%.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 95 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 143%. Bolaget har redan redovisat sina preliminära siffror för Q1. Se här. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.