UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BIOG, FINT, HIFA, LAGR (Q4), OPCO & RAIL

15:06 / 6 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

BioGaiaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 109,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 29,8%.

FINTRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 0,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 74,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

HifabRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 134,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

Lagercrantz GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 677 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 64 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

OpconRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 66 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,0%.

RailcareRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 83,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6%.