UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

MedCap - Afternoon Tea 4/5

13:53 / 24 april 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

 medcap aktieanalys introduce.se

MedCap

MedCap är ett noterat investeringsbolag fokuserat på att skapa högsta möjliga avkastning genom ett aktivt och professionellt utövande av ägarrollen i de investeringar som genomförs. MedCap investerar exklusivt i Life Science-branschen på nordisk basis. Investeringar görs företrädesvis i onoterade bolag och samtliga investeringar idag är av detta slag.

  • VD Karl Tobieson
  • Måndagen den 5 maj 2015
  • Klockan 14:30-15:30
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.