UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DIST, SWOL & VIT

14:31 / 17 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 396 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 411 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 146,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 57,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,9%.