UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Clavister

14:04 / 27 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ClavisterRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 20,9 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -44%.