UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ATEL, ARISE, BOUL, CTT, DORO, GENI, INXL & SVIK

16:26 / 12 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 228,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 0,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 60,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 30,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 40,8%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 79,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 58,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 52,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6%.

DoroRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 440,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 41,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

GenericRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 28,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,0%.

InXLRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 30,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.

StudsvikRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 254,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 4,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.