UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - AQER, IVSO, LJGR, MCAP, OPCO, SHEL

16:22 / 19 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AqeriRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 503,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 1,5%. Driftnettot förväntas uppgå till 322,8 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 64,1%.

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 76,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 210,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,2%.

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 14/15 en nettoomsättning om 220,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 1,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 67,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 38,3%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 23,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 37,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,3%.