UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ANOD, BRE2, MSAB, NOLA & TAGM

14:25 / 4 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 471,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 54,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,6%.

Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 79 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 48,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,5%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1 217,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 165 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,6%.

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11%.