UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - AQER, IVSO, MROX

17:14 / 20 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AqeriRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%.

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 76,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 210,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,2%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 7,8 MSEK vilket motsvarar en oförändrad tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19,4%.