UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Karessa Pharma

14:11 / 17 februari 2015 Article

Vi välkomnar idag Karessa Pharma som nytt bevakat bolag på Introduce.

karessa pharma introduce.se aktieanalys

Karessa Pharma är ett nytt svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och kommersialiserar läkemedel mot erektil dysfunktion. Bolagets koncept är baserat på en patenterad drug-delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Filmen fästs direkt på munslemhinnan vilket har flera fördelar jämfört med att använda traditionella orala tabletter eftersom filmen möjliggör ett snabbare mer pålitligt upptag i blodet vilket innebär en snabbare tid till effekt. Filmens tekniska egenskaper gör att den är enkel att producera båda storskaligt och kostnadseffektivt. Bolaget arbetar idag med två läkemedelsfabriker som är specialiserade på just den typen av tillverkning. 

De största bakomliggande faktorerna som orsakar erektil dysfunktion anses vara ålder, annan medicinering samt livsstilen. Enligt vissa studier så är problemet så vanligt som 40% av män som fyllt 40 år.  Trots att problemet blivit mer uppmärksammat senaste åren så är det fortsatt en stor underbehandling, endast ca 10 procent av de som lider av problemet får rätt behandling. Sedan Viagra lanserades i slutet av 1990-talet så har marknaden för produkter mot erektil dysfunktion växt kraftigt. Enligt siffror från 2012 så värderades den globala marknaden till SEK 35 miljarder.

Idag bedriver Karessa två olika projekt, ett där filmen kombineras med Sildenafil (den aktiva substansen i Viagra) och ett med filmen i kombination med Tadalafil (den aktiva substansen i Cialis). Båda projekten befinner sig i samband med bolagets listning i pre-klinisk fas. Fokus den närmaste tiden (2015-2016) kommer vara fortsatt produktutveckling samt genomförandet av de studier som krävs för att få slutlig registrering hos aktuella myndigheter. Bolagets målsättning är att en första produktionsbatch skall kunna tillverkas hos kontrakterade tillverkningspartners under 2015. 

Karessa Pharma är noterat på Nasdaq OMX First North med kortnamn "KARE".

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet och bakgrund.

Klicka här för att se en introducerande videointervju med bolagets VD Torbjörn Kemper.

Vi återkommer med Remiums första analys på bolaget, så håll utkik på Introduce genom att lägga till bolaget via vår prenumerationstjänst.