UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg men positiv aktivitet ifrån småbolagens insiders

10:45 / 23 februari 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

I bolaget Addtech har insidern Håkan Franzén sålt 17 848 aktier och har efter försäljningen ett innehav om 115 202 st. En annan som har sålt är Åsa Skarbrandt som sålt 13 300 aktier och äger efter det 2 000 st. Samtidigt har styrelseledamoten Ulf Mattsson köpt 8 000 st, vilket också är hans totala innehav.

Afsaneh Ghatan Bauer har köpt 25 000 aktier i Brighter där hon är styrelseledamot. Detta är även hennes totala innehav.

CellaVisions VD Zlatko Rihter har köpt 39 000 aktier och ökar därmed sitt innehav till 70 000 st.

Doros styrelseledamot Jonas Mårtensson har köpt 15 000 aktier och ökar sitt innehav till 100 000 st.

JLT Mobiles VD Per Holmberg har ökat sitt innehav till 226 152 aktier genom att köpa 25 000 st. Två andra insiders har också ökat i aktien. Styrelseledamoten Ulf Ahlén har ökat till 124 400 aktier genom att köpa 10 000 st, och styrelseledamoten Per Ädelroth har ökar innehavet till 40 000 aktier genom att köpa 20 000 st.

Hos Pricer har fyra olika insiders agerat. Claes Wenthzel har köpt 10 000 aktier och äger därefter 20 000 st. Styrelseldamoten Jan Rynning har via bolag köpt 14 000 aktier och ökar sitt innehav till 30 000 st. Joen Magnusson, styrelseledamot har också köpt aktier. Hans innehav uppgår till 15 000 st efter ett köp av lika många. Slutligen har styrelsledamoten Bernt Ingman sålt halva sitt innehav om 120 000 aktier.

Insidern Jesús Andrade har köpt 5 000 aktier i TagMaster, och äger efter köpet lika många.

Jespeler Alm, insider i Tethys Oil har ökat till 2 750 aktier genom att köpa 1 750 st. 

Närstående till Bo Hedberg, insider i VBG Group har ökat till 130 aktier genom att köpa 100 st.